Fahrdienst-Kalender

Saison 2019

14.04.-20.10.2019

April

 • 19.04.2019 Karfreitag
  Fahrplan wie Sonntags
 • 22.04.2019 Ostermontag
  Fahrplan wie Sonntags
14.Sonntag
Noch keine Fahrer/innen.
15.Montag
Noch keine Fahrer/innen.
16.Dienstag
Noch keine Fahrer/innen.
17.Mittwoch
Noch keine Fahrer/innen.
18.Donnerstag
Noch keine Fahrer/innen.
19.Freitag
Noch keine Fahrer/innen.
 • Karfreitag
20.Samstag
Noch keine Fahrer/innen.
21.Sonntag
Noch keine Fahrer/innen.
22.Montag
Noch keine Fahrer/innen.
 • Ostermontag
23.Dienstag
Noch keine Fahrer/innen.
24.Mittwoch
Noch keine Fahrer/innen.
25.Donnerstag
Noch keine Fahrer/innen.
26.Freitag
Noch keine Fahrer/innen.
27.Samstag
Noch keine Fahrer/innen.
28.Sonntag
Noch keine Fahrer/innen.
29.Montag
Noch keine Fahrer/innen.
30.Dienstag
Noch keine Fahrer/innen.

Mai

 • 30.05.2019 Auffahrt
  Fahrplan wie Sonntags
1.Mittwoch
Noch keine Fahrer/innen.
2.Donnerstag
Noch keine Fahrer/innen.
3.Freitag
Noch keine Fahrer/innen.
4.Samstag
Noch keine Fahrer/innen.
5.Sonntag
Noch keine Fahrer/innen.
6.Montag
Noch keine Fahrer/innen.
7.Dienstag
Noch keine Fahrer/innen.
8.Mittwoch
Noch keine Fahrer/innen.
9.Donnerstag
Noch keine Fahrer/innen.
10.Freitag
Noch keine Fahrer/innen.
11.Samstag
Noch keine Fahrer/innen.
12.Sonntag
Noch keine Fahrer/innen.
13.Montag
Noch keine Fahrer/innen.
14.Dienstag
Noch keine Fahrer/innen.
15.Mittwoch
Noch keine Fahrer/innen.
16.Donnerstag
Noch keine Fahrer/innen.
17.Freitag
Noch keine Fahrer/innen.
18.Samstag
Noch keine Fahrer/innen.
19.Sonntag
Noch keine Fahrer/innen.
20.Montag
Noch keine Fahrer/innen.
21.Dienstag
Noch keine Fahrer/innen.
22.Mittwoch
Noch keine Fahrer/innen.
23.Donnerstag
Noch keine Fahrer/innen.
24.Freitag
Noch keine Fahrer/innen.
25.Samstag
Noch keine Fahrer/innen.
26.Sonntag
Noch keine Fahrer/innen.
27.Montag
Noch keine Fahrer/innen.
28.Dienstag
Noch keine Fahrer/innen.
29.Mittwoch
Noch keine Fahrer/innen.
30.Donnerstag
Noch keine Fahrer/innen.
 • Auffahrt
31.Freitag
Noch keine Fahrer/innen.

Juni

 • 10.06.2019 Pfingstmontag
  Fahrplan wie Sonntags
 • 08.06.-09.06.2019 Swisscup
  Fahrplan gemäss O.k Chef Swisscup
1.Samstag
Noch keine Fahrer/innen.
2.Sonntag
Noch keine Fahrer/innen.
3.Montag
Noch keine Fahrer/innen.
4.Dienstag
Noch keine Fahrer/innen.
5.Mittwoch
Noch keine Fahrer/innen.
6.Donnerstag
Noch keine Fahrer/innen.
7.Freitag
Noch keine Fahrer/innen.
8.Samstag
Noch keine Fahrer/innen.
 • Swisscup
9.Sonntag
Noch keine Fahrer/innen.
 • Swisscup
10.Montag
Noch keine Fahrer/innen.
 • Pfingstmontag
11.Dienstag
Noch keine Fahrer/innen.
12.Mittwoch
Noch keine Fahrer/innen.
13.Donnerstag
Noch keine Fahrer/innen.
14.Freitag
Noch keine Fahrer/innen.
15.Samstag
Noch keine Fahrer/innen.
16.Sonntag
Noch keine Fahrer/innen.
17.Montag
Noch keine Fahrer/innen.
18.Dienstag
Noch keine Fahrer/innen.
19.Mittwoch
Noch keine Fahrer/innen.
20.Donnerstag
Noch keine Fahrer/innen.
21.Freitag
Noch keine Fahrer/innen.
22.Samstag
Noch keine Fahrer/innen.
23.Sonntag
Noch keine Fahrer/innen.
24.Montag
Noch keine Fahrer/innen.
25.Dienstag
Noch keine Fahrer/innen.
26.Mittwoch
Noch keine Fahrer/innen.
27.Donnerstag
Noch keine Fahrer/innen.
28.Freitag
Noch keine Fahrer/innen.
29.Samstag
Noch keine Fahrer/innen.
30.Sonntag
Noch keine Fahrer/innen.

Juli

1.Montag
Noch keine Fahrer/innen.
2.Dienstag
Noch keine Fahrer/innen.
3.Mittwoch
Noch keine Fahrer/innen.
4.Donnerstag
Noch keine Fahrer/innen.
5.Freitag
Noch keine Fahrer/innen.
6.Samstag
Noch keine Fahrer/innen.
7.Sonntag
Noch keine Fahrer/innen.
8.Montag
Noch keine Fahrer/innen.
9.Dienstag
Noch keine Fahrer/innen.
10.Mittwoch
Noch keine Fahrer/innen.
11.Donnerstag
Noch keine Fahrer/innen.
12.Freitag
Noch keine Fahrer/innen.
13.Samstag
Noch keine Fahrer/innen.
14.Sonntag
Noch keine Fahrer/innen.
15.Montag
Noch keine Fahrer/innen.
16.Dienstag
Noch keine Fahrer/innen.
17.Mittwoch
Noch keine Fahrer/innen.
18.Donnerstag
Noch keine Fahrer/innen.
19.Freitag
Noch keine Fahrer/innen.
20.Samstag
Noch keine Fahrer/innen.
21.Sonntag
Noch keine Fahrer/innen.
22.Montag
Noch keine Fahrer/innen.
23.Dienstag
Noch keine Fahrer/innen.
24.Mittwoch
Noch keine Fahrer/innen.
25.Donnerstag
Noch keine Fahrer/innen.
26.Freitag
Noch keine Fahrer/innen.
27.Samstag
Noch keine Fahrer/innen.
28.Sonntag
Noch keine Fahrer/innen.
29.Montag
Noch keine Fahrer/innen.
30.Dienstag
Noch keine Fahrer/innen.
31.Mittwoch
Noch keine Fahrer/innen.

August

 • 01.08.2019 1. August
  Fahrplan gemäss O.k. Chef Grimerfest
1.Donnerstag
Noch keine Fahrer/innen.
 • 1. August
2.Freitag
Noch keine Fahrer/innen.
3.Samstag
Noch keine Fahrer/innen.
4.Sonntag
Noch keine Fahrer/innen.
5.Montag
Noch keine Fahrer/innen.
6.Dienstag
Noch keine Fahrer/innen.
7.Mittwoch
Noch keine Fahrer/innen.
8.Donnerstag
Noch keine Fahrer/innen.
9.Freitag
Noch keine Fahrer/innen.
10.Samstag
Noch keine Fahrer/innen.
11.Sonntag
Noch keine Fahrer/innen.
12.Montag
Noch keine Fahrer/innen.
13.Dienstag
Noch keine Fahrer/innen.
14.Mittwoch
Noch keine Fahrer/innen.
15.Donnerstag
Noch keine Fahrer/innen.
16.Freitag
Noch keine Fahrer/innen.
17.Samstag
Noch keine Fahrer/innen.
18.Sonntag
Noch keine Fahrer/innen.
19.Montag
Noch keine Fahrer/innen.
20.Dienstag
Noch keine Fahrer/innen.
21.Mittwoch
Noch keine Fahrer/innen.
22.Donnerstag
Noch keine Fahrer/innen.
23.Freitag
Noch keine Fahrer/innen.
24.Samstag
Noch keine Fahrer/innen.
25.Sonntag
Noch keine Fahrer/innen.
26.Montag
Noch keine Fahrer/innen.
27.Dienstag
Noch keine Fahrer/innen.
28.Mittwoch
Noch keine Fahrer/innen.
29.Donnerstag
Noch keine Fahrer/innen.
30.Freitag
Noch keine Fahrer/innen.
31.Samstag
Noch keine Fahrer/innen.

September

1.Sonntag
Noch keine Fahrer/innen.
2.Montag
Noch keine Fahrer/innen.
3.Dienstag
Noch keine Fahrer/innen.
4.Mittwoch
Noch keine Fahrer/innen.
5.Donnerstag
Noch keine Fahrer/innen.
6.Freitag
Noch keine Fahrer/innen.
7.Samstag
Noch keine Fahrer/innen.
8.Sonntag
Noch keine Fahrer/innen.
9.Montag
Noch keine Fahrer/innen.
10.Dienstag
Noch keine Fahrer/innen.
11.Mittwoch
Noch keine Fahrer/innen.
12.Donnerstag
Noch keine Fahrer/innen.
13.Freitag
Noch keine Fahrer/innen.
14.Samstag
Noch keine Fahrer/innen.
15.Sonntag
Noch keine Fahrer/innen.
16.Montag
Noch keine Fahrer/innen.
17.Dienstag
Noch keine Fahrer/innen.
18.Mittwoch
Noch keine Fahrer/innen.
19.Donnerstag
Noch keine Fahrer/innen.
20.Freitag
Noch keine Fahrer/innen.
21.Samstag
Noch keine Fahrer/innen.
22.Sonntag
Noch keine Fahrer/innen.
23.Montag
Noch keine Fahrer/innen.
24.Dienstag
Noch keine Fahrer/innen.
25.Mittwoch
Noch keine Fahrer/innen.
26.Donnerstag
Noch keine Fahrer/innen.
27.Freitag
Noch keine Fahrer/innen.
28.Samstag
Noch keine Fahrer/innen.
29.Sonntag
Noch keine Fahrer/innen.
30.Montag
Noch keine Fahrer/innen.

Oktober

1.Dienstag
Noch keine Fahrer/innen.
2.Mittwoch
Noch keine Fahrer/innen.
3.Donnerstag
Noch keine Fahrer/innen.
4.Freitag
Noch keine Fahrer/innen.
5.Samstag
Noch keine Fahrer/innen.
6.Sonntag
Noch keine Fahrer/innen.
7.Montag
Noch keine Fahrer/innen.
8.Dienstag
Noch keine Fahrer/innen.
9.Mittwoch
Noch keine Fahrer/innen.
10.Donnerstag
Noch keine Fahrer/innen.
11.Freitag
Noch keine Fahrer/innen.
12.Samstag
Noch keine Fahrer/innen.
13.Sonntag
Noch keine Fahrer/innen.
14.Montag
Noch keine Fahrer/innen.
15.Dienstag
Noch keine Fahrer/innen.
16.Mittwoch
Noch keine Fahrer/innen.
17.Donnerstag
Noch keine Fahrer/innen.
18.Freitag
Noch keine Fahrer/innen.
19.Samstag
Noch keine Fahrer/innen.
20.Sonntag
Noch keine Fahrer/innen.